Interjú Pénzváltó Nikolettel

Pénzváltó Nikolett: minden tapasztalattal csak nyerünk!

„Ha valaki kutatói pályára készül, szinte kötelező a TDK-n részt venni, az OTDK-helyezés rengeteg kaput képes megnyitni a későbbiekben”- fogalmazott honlapunknak Pénzváltó Nikolett Törökország-szakértő, az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézet (SVKI) külső munkatársa, a Roska Tamás Tudományos Előadás pályázat nyertese.

Pénzváltó Nikolett 2014-ben diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetem nemzetközi tanulmányok, valamint turkológia alapszakán. Mesterszakos diplomáját 2016-ban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztonság- és védelempolitika képzésén szerezte. A török–orosz kül-, biztonság- és védelempolitikai kapcsolatokat vizsgáló doktori értekezését 2020 őszén védte meg az NKE Hadtudományi Doktori Iskolájában. 2016 óta az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézet kutató projektmunkatársa, majd külső munkatársa. Az elmúlt években óraadóként is tevékenykedett, 2020 februárjától pedig a Migrációkutató Intézet kutatója.

Mikor és hogyan találkozott a kutatói pályával?

Az ELTE-n, az alapszakos diplomamunkám készítéséhez sikerült egy nagyon jó konzulenst választanom, aki sokat segített egyrészt a szaktudásával, másrészt pedig azzal, hogy rám szánta az idejét, meghallgatott, irányt mutatott és bíztatott arra, hogy a szakdolgozatomnak keressek publikálási felületet. Az NKE biztonság- és védelempolitika mesterszakon már tudatosan kerestem a megjelenési platformot, ahol a kutatásaimat elmélyíthetem, így 2015-ben már a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet gyakornokaként készítettem ITDK dolgozatot az iraki kurdok helyzetéről, amellyel a 2017-es OTDK-n második helyezést értem el. Az SVKI–nak sok mindent köszönhetek, így támogatást, lehetőséget a fejlődésre, és egy olyan stratégiai szemléletet, ami csak keveseknek a sajátja. Emellett többször nyertem el az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíját, valamint a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra is sikeresen pályáztam.

Milyen előnyt jelenthet a tudományos pályán egy TDK-n, OTDK-n való szereplés?

A Tudományos Diákköri Konferenciák sokrétű lehetőséget biztosítanak a hallgatóknak: alkalmat előadói és publikációs tapasztalatok szerzésére, megjelenést, de ami a legfontosabb: megtalálni azt a területet, ami a leginkább érdekli őket. Ha valaki kutatói pályára készül, szinte kötelező a TDK-n részt venni, az OTDK-helyezés számtalan kaput képes megnyitni a későbbiekben.

Hogyan lehet a hallgatókat ösztönözni arra, hogy részt vegyenek tudományos versenyeken?

Sokat kell beszélni nekik a versenyekről, arról, hogy milyen előnyökkel járhat a részvétel és ebben az oktatók szerepe kiemelten fontos. De praktikusan is fel lehet fogni az ITDK-n való részvételt, hiszen később szakdolgozatként is elfogadható lesz az ott végzett munka. A Tudományos Diákkörök olyan szakmai és szociális közeget biztosítanak, ahol készségek fejlesztése is történik. Ez akkor is hasznos lehet, ha nem kutatói pályára készülünk.

Mit jelentett a tudományos pályáján a Roska Tamás Tudományos Előadás?

Az a doktorjelölt/doktorandusz/posztdoktor kaphat felkérést ilyen előadás tartására, aki kutatómunkája során az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Először 2019-ben volt erre lehetőség, majd ezt követően kétévente, szekciónként egy, összesen 16 tudománykörben kerül sor erre az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A Hadtudományi Doktori Iskolában értesültem erről a lehetőségről, ahol javasolták, pályázzam meg. Hatalmas megtiszteltetés, hogy idén én tarthatom a Roska Tamás Tudományos Előadást az OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójában. „A török Sz–400-as beszerzés dilemmái” című előadásomat a megnyitó részeként lehet majd meghallgatni.

Milyen témák érdekelik, mi az, amit éppen most is kutat?

A szakterületem elsősorban Törökország, az ország bel- és külpolitikájával foglalkozom, a doktori disszertációmat a török-orosz viszonyról írtam, ehhez kapcsolódik a Roska-előadásom is. Úgy gondolom, Törökországról beszélni mindig fontos, aktuális és érdekes. Egy Törökország-szakértőnek ugyanakkor az összes környező régióhoz és konfliktushoz is értenie kell, hiszen rettenetesen összetett a kép. Ezen belül is számomra a Közel-Kelettel, illetve Oroszországgal kapcsolatos török kérdéskörök állnak a legközelebb.

Mit tudna tanácsolni a leendő kutatóknak, TDK-n résztvevőknek?

Higgyenek magukban! Merjenek belevágni versenyekbe, pályázatokba. Minden tapasztalattal csak nyernek. Egyáltalán nem lehetetlen egy jó kutatást megírni. Persze, dolgozni kell érte, időnként nagyon is sok munkával jár, főleg az elején, amikor még új valaki egy témában, de ezért is fontos, hogy akár az ITDK kapcsán olyan témát válasszanak, amit szeretnek, és jó konzulenst, aki tud segíteni szakmailag és képes motiválni is őket. Tegyenek bele időt a kutatásba, olvassanak sokat. Keressék a miérteket, az állításaikat pedig mindig támasszák alá. Az önálló következtetések megfogalmazása talán a legfontosabb. A TDK-szereplés nem csak az eredményekről szól, ugyanakkor az eredményesség érdekében hasznos lehet előzetesen megnézni a bírálati szempontokat, és egy kicsit kívülről, a bíráló szemével is látni a készülő dolgozatot, előadást.

Szöveg: Pap Melinda Patrícia

Fotó: Szilágyi Dénes

 

 


Címkék: OTDK HRT Interjú